Lystrup Indre Mission · Persondataforordning

Persondataforordning (GDRP)

for Lystrup Indre Mission (Ly. IM)

 

1.     Ly. IM indsamler kun nødvendige personoplysninger, nemlig:

Navn

Post adresse

E-mailadresse

Telefonnr.

Personnr. og/eller IM givernr. (kun for bidragydere)

 

2.     Personnr. og IM givernr. figurerer ikke på Ly. IMs hjemmeside og opbevares ikke elektronisk af Ly. IM.

 

3.     Ly. IM videregiver eller videre sælger ikke personoplysninger, ud over alm. administration med hovedorganisationen Indre Mission Danmark.

 

4.     Indsamlede personoplysninger anvendes til:

a.     Info om mødevirksomhed (Infomail, mødeprogram, bibelkredsliste m.m.)

b.     Styrkelse af fællesskab i Ly. IM ved at stille e-mail-sms liste til rådighed på Ly. IMs hjemmeside, under interne sider med kode adgang.

c.      Indrapportering af gave bidrag til Skat, via IM Økonomiafd. Fredericia (for skattefradrag)

 

5.     Opbevaring af skriftligt materiale f.eks. regnskab, bilag m.m., sker efter gældende regnskabs lovgivning i min. 5 år, og i aflåste skabe.

 

6.     Ly. IMs hjemmeside administreres overordnet af IM hovedorg. it-afdeling i Fredericia.

 

7.     Alle spørgsmål vedr. behandling af personoplysninger i Ly. IM rettes til bestyrelsen i Ly. IM. eller evt. til IM hovedorganisation, Økonomiafdelingen i Fredericia.

 

8.     Klagemulighed kan i yderste konsekvens rettes til Data Tilsynet, 1300 København K

 

 

Lystrup den 8. oktober 2018

 

Bestyrelsen i Ly. IM

 

 

Bibelord fra JesusNet

  • Kontaktperson - IM samfund
  • Egon Ebsen Skødt
  • Ellebrinken 75
  • 8520 Lystrup
  • 26608188
  • egonsk@pc.dk
  • Aarhus, Lystrup IM
  • Aarhus, Lystrup IM
  • Ellebrinken 75
  • 8520 Lystrup